Ofis Yazılımlarının Kullanımı. Doğrular,Yanlışlar…

Artan rekabet , endüstrinin yeni yollar aramasını , sürekli gelişmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu gelişme tüketicilere verimlilik , maliyet düşüşü ve kalite olarak geri döner.

Endüstri için verimliliğin anahtarı konumunda olan bilgi yönetimi süreçleri yazılımlarla desteklenmektedir.

Ancak yazılım sektörü endüstrinin gelişimini maalesef aynı hızla takip edememektedir.

Çoğu zaman geliştirilen çözümler için ihtiyaçların iyice belirginleşmesi , aynı ihtiyaca sahip ( bu ihtiyacı gideren yazılımın müşterisi olabilecek ) birçok müşterinin var olması ve geliştiriciler tarafından fark edilmesi sonucunda yazılım sektörü harekete geçmektedir.

Üretilen yazılımın mümkün olabilen en geniş kitleye pazarlanabilmesi için  herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir kapsam belirlenir.

Bunun doğal sonucu olarak da üretilen çözümün müşteri beklentileri ile arası açılır.

Müşteri üretilen çözümün bir kısmına ihtiyaç duysa da aslında ihtiyacı olmayan işleri de beceren bir yazılımı satın almış , gereksiz para ödemiş olmaktadır. Dahası yazılımın entegre bilgi giriş ekranları sebebiyle bir fonksiyon için diğer ihtiyaç olmayan fonksiyonları da sürdürmek üzere bilgi girmek zorunda kalabilmektedir.

Yazılımın firma ihtiyaçlarına göre esnetilebilmesi ise ayrı bir sorun.

İhtiyaçlar aynı olsa da insan faktörü ve iş yapış biçimi işin içine girince her firmanın beklentisi birbirinden farklı olmaktadır. Yazılım firması bu duruma esnetilebilen yazılım seçenekleri ile cevap verme refleksini gösterir.

Çözümü üreten yazılım şirketi ne kadar büyükse üretilen çözümün her bir firma ihtiyacına göre esnetilmesi imkanı da  o kadar azalmaktadır.

Çoğu zaman büyük yazılım şirketleri bu sorunu çözüm ortakları ile aşmaya çalışsa da sonuç beklendiği gibi olmaz. Esnetmenin maliyeti de ayrıca müşeri üzerine yüklenir. Çözüm maliyeti artar.

Sonuçta bu çözüm üretme biçimi yine de hızla gelişen endüstri ihtiyaçlarına cevap vermekte yavaş kalır.

Bu sayede yerli yazılım üreticilerimiz ( her ne kadar burun kıvırıyor olsalar da ) müşterilerini EXCEL kullanmaya veya çeşitli yollarla veri yönetimi yapmaya mecbur bırakırlar.

EXCEL kullanımı ise genellikle kişiye bağlı , veri güvenliği olmayan bir yapı sergilediği için bu yolla tutulan bilgiler uzun vadede etkili istatistik doğrularından uzak kalır.

Bu aşamaya kadar ofis yazılımlarının gerekliliğini anlatmaya çalıştık. Evet esnek çözümler için EXCEL , ACCESS gibi veri yönetim araçları hala en iyi çözüm gibi gözüküyor.

Peki ; işini gören bir yazılım edinemeyen ve EXCEL’in veri güvensizlikleri arasına sıkışmış işletmeler ve kullanıcılar veri yönetimini nasıl yapmalılar.?

EXCEL ve ACCESS gibi araçları nasıl etkili biçimde kullanmalılar.?.

Bursa ve Deva için bana yazın.