failuresucess

ERP Projeleri Zor mu Kolay mı? Sorunlar…

Günümüzün tüm işletmeleri maliyet ve verimlilik olgularını mantıklı biçimde yönetmeye çalışıyor. ERP pazarlayıcılarının hemen hepsinin anlattığına göre bu işsadece bir kurumsal kaynak planlama projesi yürüterek çözülebilir. Ancak ERP projelerinde de proje hikayeleri o kadar iç açıcı değil.

Dünyada başarılı biçimde bir gereklilik olarak uygulanan ERP projeleri maalesef ülkemizde yavaş yavaş bir fenomen olma yolunda.

Aslında sorun ERP sistemlerine sahip olup olmamanız değil , şirketinizi nasıl yönetmek istediğiniz.

Okumaya devam…

Krizin Boyutları_22.10_BUSİAD_Toplantısı

Çarşamba akşamı ( 22.10 ) BUSİAD’ ta Burhan KARAÇAM’ ın konuşmacı olduğu bir toplantıya gittim.

Burhan KARAÇAM Yapı Kredi genel müdürlüğü yapmış , KOÇBANK’ı ve koç Finansal Hizmetleri kurmuş , KOÇ-Unicredit ortaklığını gerçekleştirmiş bir kimlik.

Bugün kendi danışmanlık firmasında bankalar ve ülkeler için analiz ve danışmanlık hizmetleri üretiyor.

Konuşmasından elde ettiğim izlenim ve bilgileri sizlerle paylaşmak istedim.

Her ne hikmetse toplantıda sanayiciden , patrondan çok bankacı vardı.

Dünya Hakkında;

 •  Amerika’da türev piyasalarda 100 birimlik bir büyüklüğün 46 kez el değiştirdiği ( bilinen en çok el değiştirme )
 •  Bu yolla yapılan ticaret hacminin 800 trilyon $ olduğu ( açıklanan tüm paketlerin büyüklüğü 4 trilyon$)
 • Bu 800 trilyon doların gerçek büyüklüğünün 500 , 400 yada 200 trilyon $ çıkabileceği , kaç olduğunun kimse tarafından bilinmediği ( ama 100 de olmayacağı )
 • Lehman’ın 45 milyar$lık aktif büyüklüğüne bakmadan 800 milyar dolarlık bir riske girdiği
 • Lehman’ ı batırma kararının tuğlalardan birini çekmek olduğu ve duvarın yıkılmasına yol açtığı
 • Yurt dışında bankacılığın tecrübelerinin bu krizi çözmeye yetmediğini ( kimsenin ne yapılacağını bilemediğini )
 • Krizin gerçek boyutlarının 2008 bilançoları ile birlikte 2009 Ocak sonunda ortaya çıkacağını , netleşeceğini
 • Arap sermayesinin büyük bir bölümünün ( 2 ülke dışında ) paralarının Amerika’da batmış olabileceğini
 • Türkiye Hakkında;
 • Devletin $ bazında açık pozisyonunun bulunmadığı ( 80 milyar $ dış borca karşılık 65 milyar$ merkez bankası rezervi.)
 •  130 milyar $lık özel sektör borcunun 45 milyar dolarının bankacılık sektörüne ait olduğunu
 • Bankacılık sektörünün 3 ay içinde 4-5 milyar$’lık vadesi gelen geri ödemeleri yapacağı
 • Özel sektör borcunun kısa vadeli mi , orta yada uzun vadeli mi olup olmadığının bilinmediğini
 • Devletin krizden etkilenmeyeceğini ancak özel sektör borçlarının yaratacağı sosyal etki ve vergi azalması ile ciddi problemler ortaya çıkacağını
 • Ancak dünyadaki finansal krizle cari açık finansmanının çevrilmesinin mümkün olamayacağını
 • Yapılan bütçede ön görülen cari açığının 2009 için 50milyar $ olduğunu
 • Mevcut kredileri döndürmenin bile zorlaşacağı bir ortamda Türkiye’nin bu 50milyar$ ı bulmasının zor olabileceğini
 • Önlem almakta gecikildiğini, seçimler dolayısıyla daha da gecikilirse bunun felaketlere yol açacağını
 • 1994 Şubatında da krizin geldiğinin görüldüğünü ancak yüne yerel seçimler sebebiyle siyasi iradenin beklediğini ve seçim sonrasında 5 Nisan’ın oluştuğunu
 • Ülke olarak üreterek para kazanmamız , emek yoğun ( turizm , lojistik , inşaat vs ) sektörlerde teşvikler oluşturmamız gerektiği
 • Kur konusunda kimsenin bir tahminde bulunamayacağını belirtti.

Bende dinlerken çok karamsar bir tablo çizdiğini düşündüm. Sonra kendisi de krizden çıkılacağını ancak banka-kamu ve reel sektörün birlikte hareketi ile en az zararı alabileceğimizi belirtti.

Bu arada dün merkez bankası borçlanma limitlerini arttırdı. Hükümet borsa stopajını kaldırdı. Birkaç önlem üzerinde ( vergi borçları vs ) çalışılıyor. ( Bu gelişmeler toplantı anında bilinmiyordu.)

Benim izlenimim açık pozisyonu olan tüm firmalar finans güçlüğü çekecek. Ve her zaman olduğu gibi krizden sonra işler (rekabeti seyrelmiş piyasada) hızla açılacak.

Son Söz : “Afrikada doğan her aslan en yavaş koşan ceylandan biraz hızlı koşması gerektiğini bilir ve Afrika’da doğan her ceylan da en yavaş koşan ceylandan biraz hızlı koşması gerektiğini bilir.”

Herkese Selamlar

misdiagram2

Acaba Kar Ediyor muyuz?

Aklımızda tek soru var. “ Acaba Kar Ediyor muyuz” ?

2000’li yıllar başlarken yeni yüzyılda tek gerçeğin rekabet olacağını, küreselleşmeyi, internet’in yaşamımızı fazlasıyla değiştireceğini dinledik, öğrendik.

Aradan 5 yıl geçti. Biz artık öğrendiklerimizi bizzat yaşıyoruz.

Ticari yaşamımızın tüm doğrularını rekabet belirliyor. Küreselleşme yüzünden artan rekabet her geçen gün işletmelerimizi ve bizleri daha çok zorluyor.

Artık müşterilerimize fiyatları arttırdığımız zamlı fiyat listesi gönderemiyoruz. Tersine müşterilerimiz yeni yılda ne kadar indirim ( prodüktivite vs. ) beklediklerini bizlere iletiyorlar. Biz de nereden kısarız diye düşünüp duruyoruz. Aklımızda tek soru var. “ Acaba Kar Ediyor muyuz” ?

Okumaya devam…

REKABETİN GÜCÜ (Verimlilik ve Bilgi Sistemi)

12.07.2003

Günümüz rekabet koşulları işletmeleri , iş süreçlerini kontrol altında tutmak için bilgi sistemlerinden her geçen gün daha fazla yararlanmaya yönlendiriyor. Bu sebeple bilişim yatırımları , her yıl artan bir biçimde , işletme yatırımları içinde ciddi bir paya sahip oluyor.

Ancak her yıl yinelenen ve sürekli artan bilişim yatırımlarına rağmen işletmelerin bilgi sistemlerinden yeterince yararlanamadıkları gözlemliyoruz.

Yapılan  araştırmalar ve gözlemlerimiz ( müşteri anketleri , iş gücü bilgi seviyesi analizleri , süreç verimlilikleri ) gösteriyor ki işletmeler yaptıkları bilişim yatırımların ancak %20 ile % 40 verimlilikle kullanabiliyorlar. Yani bilgisayarın ve üzerinde bulunan yazılımın kendilerine sağlayabilecek olduğu yararın % 40’ına razı oluyorlar.

Bu durumun sebepleri işletmelere göre farklılık gösterse de verimsizliğin sebebi birkaç başlıkta toplanabilir.

Bu tip verimsizliklerin birkaç sebebi var. Bu sebeplerden birkaçını yazımızda sıralamaya çalışacağız.

Yanlış-Bilinçsiz Satın Alma Kararları

Bilişim yatırımları genellikle  işletmelerin ihtiyaçları tam olarak analiz edilmeden genellikle satıcı firmaların pazarlama operasyonları sonucunda yapılmaktadır. Satıcı tarafından işletmeye “İyidir , Güzeldir” şeklinde empoze edilen bilişim ürünü daha önce bu konuda bilgilenme fırsatı bulamamış patronun “Gereklidir Efendim” diyen orta seviye yöneticisinin etkisinde kalmasıyla satın alınmış oluyor.

Eksik Proje Bilinci – Proje Yönetimi

Bilişim yatırımlarında ikinci bir eksiklik ise yatırımların bir proje şeklinde yürütülmemesidir. Bilişim yatırımları için firma mutlaka bir proje planı ve yol haritası oluşturmalıdır. Her yatırım maddesinin hangi ihtiyacı ne kadar süre ile karşılayacağı ve maliyetinin ne olacağı önceden planlanmalıdır. Böylece yatırımlar disipline edilmiş dahası sadece ihtiyaçlar için yapılan yatırımlara para ödenmiş olur.

Bilgisiz ve Verimsiz Kullanım

Bursa yerelinde işletmelerde gerçekleştirdiğimiz analiz sonuçlarının ortalamalarına göre işletmelerde bilgisayar kullanan kullanıcıların %62’si daha önce bilgisayarda kullandıkları konularda eğitim almamış durumda. Kendi başlarına yada çevrelerinden öğrendikleri kadarıyla kullanımları istatistiksel olarak ölçüldüğünde  100 üzerinden not ortalaması 30 çıkıyor. Ne yazık ki her yıl yeni versiyonlar ve yazılım donanım harcamaları için ödenen binlerce dolar sadece % 30 verimlilikle kullanılmaktadır.

Etkin Bilgi Yönetimi İçin Neler Yapmalı.?.

1.   Eğer bir KOBİ sahibi iseniz nelere para yatırdığınızı bilmek için kendinizi bu konularda bilinçlendirin. Bu konuda sadece iş adamlarına yönelik eğitimlerden yararlanabilirsiniz.

2.   Bilişim yatırımlarını bir disiplin altına almak için bir yatırım planı ve proje dosyasını hedefleyin. Bu planın dışındaki hiçbir şeye para ödemeyin , onay vermeyin. Para ödemeden önce var olan sistemin verimli kullanılıp kullanılmadığından emin olun. Bunun için verimlilik analizi yaptırabilirsiniz.

3.   İşletmenizin 1 ve 3 yıllık bilişim yol haritasını oluşturmaya çalışın. Bu plan hangi yatırım , hangi ihtiyacı karşılamak üzere , ne zaman yapılacak ve  yaklaşık ne kadara mal olacak başlıklarını içersin. Böylece ne zaman , ne kadar ve ne için para ödemeniz gerektiğini tespit edebilir , bu planları şirket dışından profesyonellere inceletebilir , iyileştirebilir ve en önemlisi satıcı şirketlerin pazarlama faaliyetleri ile sizlere işlevsiz ürünler satmalarına engel olabilirsiniz.

4.   Personelinizin kullanım verimliliğini anlamak için İş Gücü Bilgi Seviyesi analizi yaptırın. Eksiklikleri gidermek için yapacağınız bir eğitim planı ve  tüm bilişim yatırımınızın %5 kadar bir eğitim bütçesi verimliliğinizi iki kat artırabilir.

5.   Bu konuda KOSGEB , TTGV , KOBİNET gibi kuruluşlarla iş birliği yolları araştırın. Bu kuruluşlar bilişim konularında sağlayacakları bilgi ve yatırım destekleri ile işletmenizde etkin bilgi yönetimi yapabilmeniz için yol göstereceklerdir.