Kurumsal Bilgi ve Kurumsal Zeka

2000’li yıllardan bu yana işletmeler bilgi yönetiminin önemine daha çok inanmaya başladılar. Önce üretimde MRP, sonra da kurumsal koordinasyon için ERP sistemlerine yatırımlar yaptılar. Bu yatırımların bir kısmı gerçekten bilgiyi yönetme ve kurumsal bilgiye dönüştürme amacına yönelik yapılırken, büyükçe bir kısmı da yazılım sektörünün pazarlama becerisi ile yaratılan yönetim trendlerine uymak üzere yapıldı. Hemen hemen tüm firmalar bir ERP projesi yürüttü. Projelerin birçoğu başta vaat edilen başarıyı yakalayamadı. Bazıları tamamen, bazıları kısmen başarısız oldu. Başta hızla ve şevkle devreye alınan birçok modül bir kenara bırakıldı. Hantallığı çözmesi, verimlilik üretmesi beklenen yazılımlar kendileri hantal diye eleştirilir oldular. Tüm bu süreç incelendiğinde başarısızlığın her iki tarafın da doğru davranmamasından kaynaklandığı ve sonuçların aslında ERP projelerine zarar verdiği görülür. Bugün geldiğimiz noktada tüm işletmelerde iş süreçlerini yönetmek için bir takım yazılım yatırımları yapıldığını söylemek mümkün. Ancak çoğu veri izleme sistemi hala kullanıcı bağımlı. Çünkü kullanılan yazılımlar tüm süreçleri kapsar durumda değil. Kullanıcılar ana iş süreçlerine ait verileri bir ana sisteme girerken, bu süreçleri destekleyen tüm yan süreçleri hala kendi bireysel sistemlerinde izlemeye devam ediyorlar. Bu yüzden, tüm bu yatırımlara rağmen kurumsal bir bilgi bütünlüğünden söz etmek çok mümkün değil. Onca bilgisayar, onca yatırıma rağmen hala rapor bekleyen, çeşitli sistemlerden-kullanıcılardan aldığı verileri yan yana getirmeye, doğrulamaya çalışan, bu karmaşada yön bulmaya uğraşan karar bilgiye hala çok zor ulaşıyor. İşletmeler bu aşamadan sonra bu karmaşıklığı gidermek için, veri doğrulamayı ön plana çıkaran, bilginin verimliliğini arttıran, kurumsal zekayı destekleyen adımlar atmalılar. Bunun için önce işletmeler, yönetim sürecinde hangi bilgilere, hangi frekansta ve ne ölçüde ihtiyaç duyulduğunu netleştiren çalışmalar yapmalı. Sonrasında kendi bilgi sistemlerinde nelerin değişmesi ve geliştirmesi gerektiğine karar verebilirler. Bunlar netleştikten sonra kurumsal raporlama sistemlerine yatırım yaparak, verilerin doğrulanmasına ve tutarlılığına, iş akış yönetimi uygulamalarına yatırım yaparak , bilginin toplanması ve kullanıcı davranışlarının standartlaştırılmasına katkı sağlayabilirler. Özetle, bir kullanıcının bilgisayarında kendi tasarrufunda duran bir dosyanın kurumsal zekâya katkı sağlamadığı unutulmamalıdır.

Bursa ve Deva için bana yazın.