Proje Yönetiminde Sorunlar

PROJE YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (Alıntı)

 

Projeler Yürütülürken Kuruluşların En Çok Karşılaştıkları Sorunlar

Maliyet planlamasında sapmalar                                        %40.3

Proje kontrol ve izleme aşamasında aksaklıklar                  %21.1

Ekip çalışmalarında sorunlar                                             %18.9

Proje grubunun oluşturulmasında sorunlar                          %16.7

Fizibilite ve değerlendirme aşamasında sorunlar                  %14.4

Proje enformasyon ve raporlama sisteminde tıkanıklıklar    %14.4

Planlama aşamasında sorunlar                                          %12.2

Kapasite ayarlamasında sorunlar                                       %10.0

Yönetimden kaynaklanan sorunlar                                       %8.9

Diğer                                                                                %6.7

 

Proje Çalışmaları Sırasında Ortaya Çıkan Sapmaların Kaynakları

Ekonomik konjonktür (özellikle enflasyon),

organizasyon ve taşerona bağlı sapmalar                            %32.5

Neden gösterilmemiş                                                        %23.2

Hedeflerin gerçekçi konamaması                                       %14.0

Kısıtlı Kaynaklar,yetersiz stoklar                                        %14.0

Bürokratik engeller                                                            %9.3

Yönetimden kaynaklanan sorunlar                                       %7.0

 

Firmalarca sorunların çözümleme yöntemleri

Yanıt yok                                                                         %41.0

Ekip toplantıları                                                               %15.7

İlgili birikimlerin izlenmesi kontrolü                                   %13.3

Dışarıdan danışmanlık alma                                                %8.4

Bir üst yöneticiye başvuru                                                    %6.0

Projenin revizyonu                                                             %4.8

Elemanların eğitimi                                                            %3.6

Projenin askıya alınması                                                     %3.6

Diğer                                                                                %3.6

Yararlanılan kaynak: Milli Prodüktivite Merkezi, Anahtar dergisi 7/80. sayı, sayfa 4

Bursa ve Deva için bana yazın.