Bilgi Yönetiminde Yeni Alanlar

Bilgi sistemleri işletme yönetimlerinin vazgeçilmez unsurları.

Bir şeyi yönetmek istiyorsanız bilgilenmek zorundasınız.

Bilgiden analitik anlamlar çıkarmak , analizler yapmak ve karar vermek çok kolay değil.
Bilgiden anlam çıkarmak için önce bilgiyi toplamalısınız. Yani bir yerlere tutarlı biçimde kaydetmelisiniz.

Bugün En Değerli Bilgi Müşteri Bilgisi

Bugün artık , ürün ve hizmetlerinizin ne kadar iyi olduğunun bir önemi yok. İyi olan birçok ürün piyasada zaten rekabet halinde.
Bugün, müşteri tam ihtiyaç duyduğu anda , yani ihtiyaç olgunlaştığında doğru ürünle müşterinin yanında , müşterinin erişebildiği yerde olmak daha önemli.

Okumaya devam…

Yetersiz Bilgi Sistemleri İçin Öneriler

Yolunda gitmeyen bir yazılım projeniz mi var!

Bizi arayan müşterilerimiz genellikle bir yazılım projesinin ortasında yada sonunda ve projeye başlarken ki beklentilerinden çok uzakta oluyorlar.

Kendilerini dikkatle dinlediğimizde genellikle sorunun tedarikçi firmadan kaynaklandığını söylüyorlar. Yetersiz destek , yetersiz kapsam en belirgin sebepler.

 

 

Okumaya devam…

Kurumsal Bilgi ve Kurumsal Zeka

2000’li yıllardan bu yana işletmeler bilgi yönetiminin önemine daha çok inanmaya başladılar. Önce üretimde MRP, sonra da kurumsal koordinasyon için ERP sistemlerine yatırımlar yaptılar. Bu yatırımların bir kısmı gerçekten bilgiyi yönetme ve kurumsal bilgiye dönüştürme amacına yönelik yapılırken, büyükçe bir kısmı da yazılım sektörünün pazarlama becerisi ile yaratılan yönetim trendlerine uymak üzere yapıldı. Hemen hemen tüm firmalar bir ERP projesi yürüttü. Projelerin birçoğu başta vaat edilen başarıyı yakalayamadı. Bazıları tamamen, bazıları kısmen başarısız oldu. Başta hızla ve şevkle devreye alınan birçok modül bir kenara bırakıldı. Hantallığı çözmesi, verimlilik üretmesi beklenen yazılımlar kendileri hantal diye eleştirilir oldular. Tüm bu süreç incelendiğinde başarısızlığın her iki tarafın da doğru davranmamasından kaynaklandığı ve sonuçların aslında ERP projelerine zarar verdiği görülür. Okumaya devam…

Ofis Yazılımlarının Kullanımı. Doğrular,Yanlışlar…

Artan rekabet , endüstrinin yeni yollar aramasını , sürekli gelişmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu gelişme tüketicilere verimlilik , maliyet düşüşü ve kalite olarak geri döner.

Endüstri için verimliliğin anahtarı konumunda olan bilgi yönetimi süreçleri yazılımlarla desteklenmektedir.

Ancak yazılım sektörü endüstrinin gelişimini maalesef aynı hızla takip edememektedir.

Çoğu zaman geliştirilen çözümler için ihtiyaçların iyice belirginleşmesi , aynı ihtiyaca sahip ( bu ihtiyacı gideren yazılımın müşterisi olabilecek ) birçok müşterinin var olması ve geliştiriciler tarafından fark edilmesi sonucunda yazılım sektörü harekete geçmektedir.

Üretilen yazılımın mümkün olabilen en geniş kitleye pazarlanabilmesi için  herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir kapsam belirlenir.

Bunun doğal sonucu olarak da üretilen çözümün müşteri beklentileri ile arası açılır.

Müşteri üretilen çözümün bir kısmına ihtiyaç duysa da aslında ihtiyacı olmayan işleri de beceren bir yazılımı satın almış , gereksiz para ödemiş olmaktadır. Dahası yazılımın entegre bilgi giriş ekranları sebebiyle bir fonksiyon için diğer ihtiyaç olmayan fonksiyonları da sürdürmek üzere bilgi girmek zorunda kalabilmektedir.

Yazılımın firma ihtiyaçlarına göre esnetilebilmesi ise ayrı bir sorun.

İhtiyaçlar aynı olsa da insan faktörü ve iş yapış biçimi işin içine girince her firmanın beklentisi birbirinden farklı olmaktadır. Yazılım firması bu duruma esnetilebilen yazılım seçenekleri ile cevap verme refleksini gösterir.

Çözümü üreten yazılım şirketi ne kadar büyükse üretilen çözümün her bir firma ihtiyacına göre esnetilmesi imkanı da  o kadar azalmaktadır.

Çoğu zaman büyük yazılım şirketleri bu sorunu çözüm ortakları ile aşmaya çalışsa da sonuç beklendiği gibi olmaz. Esnetmenin maliyeti de ayrıca müşeri üzerine yüklenir. Çözüm maliyeti artar.

Sonuçta bu çözüm üretme biçimi yine de hızla gelişen endüstri ihtiyaçlarına cevap vermekte yavaş kalır.

Bu sayede yerli yazılım üreticilerimiz ( her ne kadar burun kıvırıyor olsalar da ) müşterilerini EXCEL kullanmaya veya çeşitli yollarla veri yönetimi yapmaya mecbur bırakırlar.

EXCEL kullanımı ise genellikle kişiye bağlı , veri güvenliği olmayan bir yapı sergilediği için bu yolla tutulan bilgiler uzun vadede etkili istatistik doğrularından uzak kalır.

Bu aşamaya kadar ofis yazılımlarının gerekliliğini anlatmaya çalıştık. Evet esnek çözümler için EXCEL , ACCESS gibi veri yönetim araçları hala en iyi çözüm gibi gözüküyor.

Peki ; işini gören bir yazılım edinemeyen ve EXCEL’in veri güvensizlikleri arasına sıkışmış işletmeler ve kullanıcılar veri yönetimini nasıl yapmalılar.?

EXCEL ve ACCESS gibi araçları nasıl etkili biçimde kullanmalılar.?.

ERP Pazarlama Stratejileri ve Hatalar

Bu hafta nasıl gelişmiş ve planlanmış olabileceğini az çok tahminleyebildiğim bir toplantıya katıldım. Toplantının ana başlıkları KOBİ , VERİMLİLİK ve ERP idi.

Başlıklar bu olunca ilgimi çekmemesi çok mümkün değil. Ayrıca krizin derinleştiği ( derinliğinin de henüz kestirilemediği ) günlerde bu tip toplantılara gösterilen ilgi ve katılımcı profili oldukça önemlidir. Ben de bu ilgiyi görmek ve tarafların beklentilerini gözlemlemek için katıldım. Okumaya devam…